Välkommen till Mil Sec

– Säkra Rum för trygga människor

Attentat, rån, inbrott och skadegörelse. Med globala möjligheter följer också nya hotbilder. I en alltmer osäker värld ökar behovet av trygga miljöer för människor och verksamheter. Därför behövs vi.

Varje hotbild och situation är unik. Tillsammans definierar vi den aktuella hotbilden och som Byggmästare i Säkerhet levererar vi en komplett anpassad säkerhetslösning.
 

Beställ handböcker

Våra handböcker är bra att ha både vid samtal med kollegor samt i utbildningssammanhang.

Ladda ned produktblad

Läs mer om våra produkter för tryggare miljöer i våra produktblad.

841
801