Key Watcher, Nyckelskåp

KeyWatcher marknadsförs sedan 1994 av Mil Sec i Norden under namnet Mil Sec Key. Hanteringen anpassas enkelt till varje enskilt behov och används såväl i system inom en byggnad som i system med geografisk spridning.


Mil Sec Key är försedd med 20 larm varav 8 kan skickas vidare och har ett minne för upp till 4000 händelser. Finns i system från 8 till 1440 nyckelknippor.

För att läsa mer om nyckelstyrning kan du kostnadsfritt beställa vår Nyckelstyrningshandbok.

Installationen utförs av våra egna säkerhetstekniker och utifrån etablerade rutiner. En garanti för att arbetet blir professionellt utfört, säkert och effektivt med bästa möjliga resultat.862
871
868
820