Speed Gate och Speed Door


Speed Gate
Finns med drivning i överkant s.k. "Top Driven" upp till 7 m höjd och med drivning i underkant s.k. "Bottom Driven" med fri höjd.

Speed Door
En variant av Speed Gate med täckta dörrar för skydd mot inbrott, väder och vind och insyn.

Hastighet är säkerhet!
Gemensamt för båda varianterna är att de stänger och öppnar med en hastighet av drygt 1 m/s.

Tillsammans med dig identifierar vi funktionskraven, skräddarsyr lösningar med lämpliga produkter och ombesörjer installationen.862
871
864
825