Konsult i säkerhet

Ett koncept där vi ställer vår samlade kunskap och erfarenhet av fysisk säkerhet till Ditt förfogande inför beslut om säkerhetshöjande åtgärder. Efter mer än 20 år i branschen kan vi det mesta om fysisk säkerhet. Vi vet vilka normer och standards som gäller.

Vi hjälper Dig med att bedöma vilka hot och risker verksamheten kan behöva skydda sig mot. Vi bistår med förslag på utrustning, konstruktion och materiel så att relevant skyddsnivå uppnås. Konsult i Säkerhet hjälper Dig att fatta rätt beslut.

Kontakta något av våra regionkontor för mer information!
853
851