Pollare

Ett sätt att styra trafik bort från områden som skall hållas fria av säkerhetsskäl eller andra skäl. Pollare finns som fast monterade och höj- och sänkbara.


Fasta pollare
Med fasta pollare får du mer än ett kraftigt och konstant skydd mot ovälkomna besökare. Du får också en naturlig avdelning mellan ytor avsedda för fotgängare och ytor avsedda för fordon.

Rörliga pollare
Med höj- och sänkbara pollare får du det bästa av två världar. Stundtals ett motståndskraftigt skydd mot fordonsintrång men samtidigt möjlighet till rena, öppna ytor och fri passage för välkomna besökare.

Tillsammans med dig identifierar vi funktionskraven, skräddarsyr lösningar med lämpliga produkter och ombesörjer installationen.862
871
864
826