Profilon P2A

Ett krossat fönster är lätt att ersätta. Men vad kostar en osäker arbetsplats utan trygghet för personal och kunder? Med Profilon monterat kan Du känna Dig trygg.


Mil Sec Pro är ett fönsterskydd som är en laminerad polyesterfolie. Trots att Mil Sec Pro bara är 0.36 mm tjock är det tillräckligt för att stå emot kraftiga angrepp från t ex gatstenar, papperskorgar och andra föremål. Sekundäreffekter i form av glassplitter minimeras och reducerar skador på person, inredning och inventarier. Enligt standard klarar Mil Sec Pro applicerat på insidan av ett 3 mm enkelglas en 4,11 kilo tung stålkula som släpps från 3 meters höjd tre gånger utan att materialet ger vika. Kombinera med glaskrossdetektor – larmet stressar angriparen ytterligare.
EN 356, klass P2A.
862
934
872