Projektering

Med mycket av kunskap går vi hem och börjar göra en noggrann analys av er situation och er framtid. Dels utifrån diskussioner vi haft gemensamt i steg 1, men också utifrån en objektiv bedömning av det vi vet om era affärer och era lokaler.

Kanske ser vi en hotbild som skiljer sig lite ifrån det ni förväntar er; större eller mindre. Att komma utifrån med fräscha ögon och mångårig erfarenhet av trygghetsfrågor gör det lättare att se klart. Utifrån analysen skissar vi fram ett förslag till lösning som vi presenterar för er.
853
850
856