Protect

Denna kategori grindar går att få i beskjutningsskydd och explosionsskydd. Är tillträdeskontroll och perimeterskyddet av högsta prioritet så är detta grindmodellen som krävs.

Har man extrema flöden där antalet öppningar är många så kan denna grind också vara ett alternativ. 

Grinden går att få i Toppstyrd modell(min-max mått ligger på höjd 2000-7000mm bredd 2000-7000mm), bottenstyrd modell(min-max mått höjd 2000mm-3000mm & bredd 2500mm-6000mm).
862
918
919
920