Säkerhetsfönster

Glaset och fönstret är oftast den svagaste länken i byggnaden. Lätt att identifiera som angreppspunkt och lätt att ta sig in i lokalen och fort går det också. Angriparen kan planera sin attack och det är svårt att skydda stora fönsterpartier mot angrepp, särskilt mot fordon.

Den som bestämt sig för att ta sig in har oftast rekognoserat på egen hand eller med hjälp av andra. Räkna med att angriparen vet lika mycket om ditt skydd som du själv.
  • Har du "säkerhetsglas" av typen härdat glas (samma som i din bil)?
  • Är glaset monterat från utsidan med risk att det demonteras från samma håll?
  • Är det skadegörelse, inbrott eller attentat som är ditt problem?
Tillsammans med dig identifierar vi funktionskraven, skräddarsyr lösningar med lämpliga produkter och ombesörjer installationen. Se mer i produktmenyn nedan.
862
863
804