Säkerhetsväggar

Säkerhetsväggar eller Plåtväggar i olika skyddsklasser enligt SSF 200 skyddar mot inbrott. Att infästning och installation sker enligt reglerna är väldigt viktigt för väggens funktion och hållfasthet.


862
932
877